ani-kolleshi-640938-unsplash.jpg

Om Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for leverandører av laboratorie- og medisinsk utstyr.

Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge. Utstyr fra medlemmene våre brukes i helse- og vellferdssektoren, i forskningssektoren og i industrien.

En viktig oppgave for oss er å synliggjøre verdibidragene til de etablerte norske og internasjonale medlemsbedriftene våre: Vi løser nasjonale helseutfordringer, trygger velferdssamfunnet vårt og skaper nye og moderne arbeidsplasser i Norge.  

 
 

Vår misjon

“Medlemmene våre bidrar til å løse viktige nasjonale oppgaver, og Melanor arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.

— Atle Hunstad, Administrerende direktør

 

Visjon

Melanor bidrar til økt verdiskapning i samfunnet.

Misjon

Melanor styrker medlemmenes rammebetingelser.

Verdier

Melanor skal være en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon.

Strategiske mål

  • Økt dialog og samhandling med sentrale premissleverandører i vår bransje

  • Bedre samfunnsøkonomi gjennom innovative og verdibaserte anskaffelser

  • Synliggjøre og få aksept for bransjens verdibidrag

  • Økt slagkraft gjennom rekruttering og organisasjonsutvikling

Vi skal bidra til videreutvikling av kostnadseffektive prosesser og løsninger som gir sunn samfunnsøkonomi, en enklere hverdag samt mer effektiv og lønnsom drift for våre kunder.

Vi skal ta initiativ til å skape gode møteplasser, konstruktiv og positiv dialog og kompetanseoverføring.

Vi skal være en foretrukket samarbeidspart for industrien.

 

Styret

Organisasjonen ledes av et styre på 7 medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse, og har en sammensetning som gjenspeiler medlemsbedriftenes interesseområder og størrelse. Styret trekker opp retningslinjer for foreningen og fastlegger foreningens strategier og mål.

Melanors styre Fv bakerst: Jon Terje Heimdal, ICare Medical AS, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS, Petter Solum, Vingmed AS Fv foran: Håkon Bertelsen, Permobil AS,  Lene Takelund, Philips Norge AS, Erik Kongshaug, Medtronic Norge AS. Ikke tilstede: Nina Nielsen Bjerke, VWR International AS

Melanors styre
Fv bakerst: Jon Terje Heimdal, ICare Medical AS, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS, Petter Solum, Vingmed AS
Fv foran: Håkon Bertelsen, Permobil AS, Lene Takelund, Philips Norge AS, Erik Kongshaug, Medtronic Norge AS. Ikke tilstede: Nina Nielsen Bjerke, VWR International AS


Styreleder

Petter Solum, Vingmed AS

Styremedlemmer

Jon Terje Heimdal, ICare Medical AS - nestleder

Lene Takelund, Philips Norge AS - styremedlem

Håkon Bertelsen, Permobil AS - styremedlem

Erik Kongshaug, Medtronic Norge AS - styremedlem

Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS - styremedlem

Nina Nielsen Bjerke, VWR International AS – styremedlem

 

Valgkomité

Haakon Torgersen, Bionordika AS

Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS

Per Simonsen, Mölnlycke Health Care AS

Atle Schjøtt, MedX Nordic AS.

Ansatte

Melanors administrasjon

Melanors administrasjon

Atle Hunstad, Administrerende direktør
Mobil: +47 948 18 476
E-post: atle@melanor.no

Henriette Ellefsen Jovik, Seniorrådgiver
Mobil: +47 41 20 95 86
E-post: henriette@melanor.no

Tore Flaatrud, Advokat
Mobil: +47 90 79 24 33
E-post: tore@melanor.no

Jan Ivar Ingebrigtsen, Seniorrådgiver
Mobil: + 47 907 57 107
E-post: janivar@melanor.no