Back to All Events

Dialogmøte: Hvordan bidra til etisk produksjon av kirurgiske instrumenter?

  • Melanor Fornebuporten FORNEBU Norge (map)

Melanor, Virke og Initiativ for Etisk Handel (IEH) inviterer til møte med tema «Samarbeid om utfasing av barnearbeid og tvangsarbeid, bærekraftige forretningspraksiser og bedre handelsmuligheter i produksjon av kirurgiske instrumenter».

Målgruppe

Leverandører av kirurgiske instrumenter, innkjøpere, og andre aktuelle aktører – i Norge og Sverige.

Praktisk

Mandag 21. januar kl. 1300 – 1600

Adresse: Fornebu (møterom/sted er avhengig av antall deltagere)

Dialogmøtet vil i hovedsak foregå på engelsk.

Bakgrunn

I Sialkot i Pakistan tilvirkes om lag 80 % av den globale produksjonen av kirurgiske instrumenter. I 2007 ble det avdekket at barn ned i 7 års alder jobbet i lokale workshops med dette. Senere har det kommet flere undersøkelser som viser enkelte forbedringer, men at mye er uforandret.

Ethical Trading Initiative (ETI) – IEHs søsterorganisasjon i England – har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt som involverer internasjonale kunder, produsenter, bransjeorganisasjoner, leverandører (til offentlig og privat sektor), agenter / mellomledd, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelse. Initiativet er basert på en erkjennelse om at samarbeid er den beste måten å håndtere strukturelle og krevende utfordringer i leverandørkjeden på – i og utover første produsentledd.

Målsetning

Målsettingene med prosjektet er to-delt:

  1. Kartlegge «mest alvorlig risiko» knyttet til barnearbeid og tvangsarbeid i sektoren

  2. Etablere et flerpartsinitiativ som skal bidra til å eliminere utnyttelse av arbeidere og å forbedre forretningspraksiser og handelsmuligheter i sektoren

ETI ønsker en robust plattform. Per i dag har offentlige oppdragsgivere i Norge og Sverige sluttet seg til prosjektet. Enkelte leverandører er også med I tillegg inngår ulike lokale partnere i Pakistan. ETI ønsker flere med på laget.

På møtet presenteres programmet og det settes av tid til diskusjon. På bakgrunn av dette kan leverandører vurdere eventuell deltakelse.
For mer informasjon, last ned Summary Outline – Pakistan Surgical Instruments Programme (pdf)

Agenda

  • Velkommen

  • Presentasjon av deltagere. Leverandører og grossister forteller: Hvorfor engasjerer vi oss? Hva forventer vi av oss selv og av oppdragsgiver?

  • Presentasjon av «Pakistan Surgical Instruments Programme” v/ Cindy Berman, head of modern slavery, ETI

  • Hvorfor engasjerer vi oss? Hva forventer vi av oss selv og av leverandørene? v/ Sykehusinnkjøp

  • Workshop: diskusjon i grupper / plenum

  • Oppsummering og avslutning

Påmelding til dialogmøtet her