Back to All Events

Seminar: Beskyttelse av persondata i et leverandørperspektiv

  • Melanor 10 Oksenøyveien Akershus, 1366 Norway (map)

Vi erfarer at det er et stort fokus på anvendelsen av personvernregelverket innenfor helsesektoren, både privat og offentlig. Den teknologiske utviklingen med skybasert lagring av helsedata utfordrer i  stor grad eksisterende løsninger.

Sammen med vår nettverkspartner Arntzen de Besche, setter Melanor søkelyset på ulike rettslige problemstillinger i grenselandet mellom offentlige anskaffelser og personvern:

  • bruk av databehandleravtaler

  • betydningen av pasientens samtykke

  • tilgang til helsedata

  • ansvarsfordeling mellom pasient, leverandør og sykehus

Foredragsholdere: advokatene Emilie Veggeland Knutsen, Andreas Nordby og Espen Bakken fra Arntzen de Besche.

Praktisk

14. februar kl. 14-16 (kaffen serveres fra kl. 1330)
Fornebuporten, Grand Hall, Oksenøyveien 10

Kun for medlemmer.

Pris: kr 1250,- per person.

Påmelding til seminaret her