Back to All Events

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Melanor har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å fastsette kontingentstrukturen for 2020, velge revisor og foreta et suppleringsvalg til styret. Revisor fulgte med i fusjonen, så dette er en formalisering som bare har med registrering i Brønnøysund å gjøre.

Årsaken til at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling er at Melanor ikke har ordinær generalforsamling i 2019 i henhold til vedtektene.

Tid: 31.oktober 2019 kl. 14.00-1600 i

Sted: Akerkvartalet, Grand Hall, Oksenøyveien 10, 1360 Fornebu

DAGSORDEN:

1. Konstituering

2. Valg av møteleder

3. Valg av medunderskriver til protokollen sammen med møteleder

4. Kontingentsystem for Melanor 2020

5. Valg av revisor

6. Suppleringsvalg til styret

Innkallingen med vedlegg sendes elektronisk til alle medlemmer.

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling her