Back to All Events

Medlemsmøte: Refusjon / Blåresept

Velkommen til første «Allmøte» for medlemmer som er interessert i blåresept / refusjonsområdet og Melanors arbeid.

Vi ønsker å gi interesserte medlemmer innsikt i arbeidsgruppe Refusjons prioriteringer og aktiviteter i 2019. Arbeidsgruppen ønsker også å benytte anledningen til diskusjon med flere medlemmer på områder som vi vil bli utfordret på i tiden fremover.

Foreløpig dagsorden

 • Informasjon

 • Presentasjon gruppen, inkludert undergrupper

 • Relevant informasjon for blåresept / refusjonsområdet
  (Hva skjer; viktige hendelser og prosesser)

 • Hva er gruppens prioriteringer i 2019

 • Spørsmål og svar

 • Diskusjon i grupper:

  • Hva mener medlemmene om bruk av egenandeler

  • Hva mener medlemmene det er behov for å regulere bedre i forholdet mellom Helfo og leverandørene

Påmelding

Send e-post til Henriette Henriette@melanor.no så snart som mulig.