Back to All Events

NB: UTSATT - Melanor Bransjetreff


  • Stratos - Konferanse og Selskapslokale 2 Youngstorget Oslo, Oslo, 0181 Norway (map)

Temaer

Helsenæringens fremtid

  • I følge Menon Economics nye rapport om Helsenæringens verdi 2019, vokser helsenæringen i Norge. Skal næringen virkelig få et løft, krever det at hjemmemarkedet, som i stor grad er offentlig, tar en «lokomotivrolle» i implementering av ny teknologi, nye tjenester og nye samarbeidsformer. 
    Menon kommer for å presentere og diskutere funnene i rapporten. 

  • Vi møter store helseutfordringer i årene fremover og den norske velferdsmodellen utfordres. Regjeringen har derfor lagt fram stortingsmeldingene om helsenæringen og offentlige anskaffelser. Begge meldingene oppfordrer til mer samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige for å få ut innovasjonskraften som ligger i privat sektor. 

Melanors medlemmer bidrar til å løse viktige nasjonale oppgaver. Hvilke forventninger har politikerne til den etablerte leverandørbransjen i Norge? Hvilke rammebetingelser legges til grunn for vekst i næringen? 
 

Innovasjon gjennom anskaffelser 

Helsenæringsmeldingen og stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser omtaler samspillet og samarbeidet mellom private og offentlige aktører, samt behovet for å utnytte innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norsk helsenæring. Hvilke erfaringer har man gjort seg basert på igangsatte prosjekter og hva blir veien videre? 

Tillit og samfunnsansvar

Hvordan vil vi framstå som bransje ovenfor myndigheter, kunder, helsepersonell, pasienter og samfunnet? Vi ser på hvilke rammer medlemsbedriftene har når det gjelder handling og samhandling med hverandre, med kunder og andre. 
Henriette Jovik og Tore Flaatrud fra Melanor vil dele av sin kunnskap og diskutere ulike dilemmaer knyttet til samhandling. 

Melanor som bransjeaktør

Hva gjør Melanor for å synliggjøre medlemmens verdiskapning og hva gjør vi for å påvirke bransjens rammebetingelser?

Sted

Stratos Konferanse og Selskapslokaler
Folketeaterpassasjen, 12. etg.
Youngstorget 2, Oslo

Pris

Alternativ 1: Kun konferanse kr 2000,- (inkl. konferanse og lunsj)
Alternativ 2: "Full pakke" kr 3500,- (inkl. konferanse, lunsj, middag, underholdning og sommerfest)

Meld deg på her

Earlier Event: May 14
The MedTech Forum 2019