Back to All Events

Informasjonssikkerhet og personvern - medisinsk utstyr


Sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, inviterer til åpent kurs for medisinsk-teknisk personell. Kurset går over to dager og finner sted hos Direktoratet for e-helse.

Kurset tar utgangspunkt i Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet. Etter å ha gjennomført kurset,  skal deltakerne være bedre i stand til å implementere Normens krav til behandling av helse- og personopplysninger i medisinsk utstyr med tilhørende systemløsninger og applikasjoner på en praktisk måte. 

Tid: tirsdag 24.9 kl 09:30 - 15:30 og onsdag 25.9 kl 09:00 - 15:30
Sted: Auditoriet, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Skøyen (Oslo)

Hvis du ønsker det, er det også mulig å melde seg på bare en av kursdagene.

Innhold dag 1:
Informasjonssikkerhet og personvern, lovverk, Normen
Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/ HelseCERT
Risikovurdering av informasjonssikkerhet, medisinsk utstyr

Innhold dag 2: 
Aktuelle faktaark og veiledere i Normen 
Normens krav
Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt
Tilsyn og regelverk, medisinsk utstyr
Normens fjernaksessveileder 

Kurset er gratis og åpent for alle.

Du finner mer informasjon om kurset her

Earlier Event: September 24
DiaLabXpo