Historien

Når Lab Norge og Medtek Norge fusjonerer og blir Melanor, er det to veletablerte foreninger som blir til én.

Medtek Norge

Rett etter krigen, i juni 1945, gikk elleve håndverks- og handelsbedrifter sammen og stiftet Bandasje- og Instrumentfirmaers Forening (BIF). Etter hvert fikk foreningen navnet Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH). I 2015 endret organisasjonen navn fra LFH til Medtek Norge.

Knut Løvdal var i mange år generalsekretær for LFH. Etter at han trakk seg tilbake, ble Trond Dahl-Hansen i 2011 ansatt som daglig leder. I januar 2018 ble Atle Hunstad ansatt som daglig leder. Petter Solum har siden 2016 vært styreleder for Medtek Norge. Han fortsetter i denne rollen i Melanor.

Lab Norge

Lab Norge hadde sitt utspring i Elektronikk Importør Foreningen, som i dag heter Elektronikk Industri Foreningen. Den formelle stiftelse fant sted på en ekstraordinær generalforsamling

i september 1990. Foreningen fikk navnet Norske Laboratorieleverandørers Forening (NLF). Norske Laboratorieleverandørers Forening skiftet navn til Lab Norge i 2013.

Advokat Tore Flaatrud har siden 1994 vært sekretariatsleder for Lab Norge. Han er del av advokatfelleskapet Haga Flaatrud Haugan. Han fortsetter som jurist i Melanor. Jon Terje Heimdal er styreleder for Lab Norge. Han blir styremedlem i Melanor.