Åpent kurs for medisinsk-teknisk personell 18. oktober