Ønsker kommentarer og innspill på Melanors nye strategi

Etter flere innspillsrunder, workshops, styremøter og medlemsmøter, ber vi nå om innspill og kommentarer på forslag til ny strategi for Melanor.