- Gjenbruk av engangsutstyr må reduseres

Melanor har gitt høringssvar på forslag til lov om medisinsk utstyr. -Vi krever at det lempes på krav til norsk språk og at det blir blir stilt strengere krav til sykehusenes egen produksjon av medisinsk utstyr. Vi ønsker at gjenbruk av engangsutstyr reduseres. Det sier spesialrådgiver i Melanor, Tore Flaatrud.