Dagens Medisin-kronikk: Nytt startskudd for samarbeid