Dette er de viktigste funnene i «Helsenæringens verdi 2022»

Helsenæringen er – og har alltid vært – en del av løsningen på mange av våre helse- og omsorgsutfordringer. Næringen bidrar til å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere mennesker, noe som øker befolkningens livskvalitet, samt bidrar til å redusere belastningen på helsevesenet, redusere sykefraværet og til økt deltakelse i arbeidslivet.