Dette er statsbudsjettet for Melanors medlemmer

Beredskapslager for medisinsk utstyr, FoU, e-helse, innovasjon og investeringer i helsenæring er noen av punktene.