Dilemma - Kan leverandører spandere mat og drikke til helsepersonell på årsmøter?

Her kommer en situasjon som nok mange av våre medlemmer kjenner igjen i.