Foto: DNV GL

DNV GL har blitt teknisk kontrollorgan

Norske og Europeiske helsemyndigheter har utpekt DNV GL som teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr. DNV har fått denne rollen for alle søkte teknologityper, inkludert utstyr i høyeste risikoklasse III.