Ekspertgruppen Digital Helse har startet sitt arbeid