Europakommisjonen ønsker innspill fra norske produsenter av medisinsk utstyr

Studie om funksjon og effekt av europeiske standarder og standardisering i EU- og EFTA-medlemsland.