Europeisk samarbeid skal bidra til mindre uønskede kjemikalier i medisinske produkter