Fürst anskaffer CE-merkede IVDR hjemmeprøvetakingskit for STI (SOI)