Foto: Fotolia

Aktuelt

Finansierings­ansvar knyttet til medisinsk utstyr