Folkehelseinstituttet ønsker innspill på retningslinjer for dokumentasjon til hurtig metodevurdering