Fremtidsstudien viser fremtiden til norsk helseindustri

Økt etterspørsel etter legemidler, større prispress, økt pasientinvolvering, kunstig intelligens og økt behov for norsk helsenæring er blant trendene som avdekkes i LMI og Melanors Fremtidsstudie.