Ikke godkjent: NKKF sitt vintermøte for 2020

Beklagelig at Norsk Karkirurgisk Forening ikke kan etterkomme våre medlemmers ønske om tilpasninger