Invitasjon og lansering av europeisk initiativ for privat-offentlig samarbeid innen helse