IVD: EU-kommisjonen foreslår overgangsregler for nytt regelverk for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Det kan bli underskudd på utpekte meldte organer (‘notified body’) for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. EU-kommisjonen foreslår overgangsordninger for å hindre mangel på slikt utstyr på det europeiske markedet når nytt regelverk trer i kraft.