Kontakt avtaleforvalter i Sykehusinnkjøp ved utfordringer knyttet til globale fraktutfordringer