Melanor varsler om koronakrisens konsekvenser for leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr til helseforetakene