Melanor følger opp koronavaksinering av leverandører