Fra venstre: Kari Jørgensen, Thermo Fisher Diagnostics, Ingunn Fredriksen, DiaSorin, Vigdis Rustad, Nerliens Meszansky, Jan Ivar Ingebrigtsen, Atle Hunstad, Tore Flaatrud og Henriette Jovik, alle Melanor, Berit Løkken, VWR, Cato Mørch, Houm, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika og Marte Tøften, Sarstedt. (ikke tilstede når bildet ble tatt: Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS.)

Aktuelt

Lab-medlemmer gir innspill til prioritering og organisering