Leverandører med behov for opplysninger fra folkeregisteret søkes