LMI og Melanor gjestet Helseteknologikonferansen

- Vi ser frem til at NorTrials er i full drift som en akselerator for å få mer av industriens forskning til Norge.