Møte med Direktoratet for e-helse om personvern og datasikkerhet

Melanor gjennomførte 16. januar sammen med våre medlemmer Abbot og ResMed, et møte med Direktoratet for e-helse om utfordringer knyttet til personvern og datasikkerhet.