MDR: EU-parlamentet utsetter nytt regelverk om medisinsk utstyr med ett år

EU-parlamentet har vedtatt at innføringen av den nye medisinsktekniske forordningen (MDR) skal flyttes frem et år. Ny dato er 26 mai 2021. Beslutningen trer i kraft snart det har blitt godkjent av EU ministerrådet, og videre publisert i the Official Journal of the European Union.