–Medisinsk næringsdrikk må fritas for særavgiften

–Melanor støtter Dyrnesutvalget og krever at medisinsk ernæring fritas fra særavgiften slik at sårbare pasienter og folketrygden ikke rammes med økte kostnader. Det sier spesialrådgiver i Melanor, Henriette Ellefsen Jovik