- Regjeringen må koble Nasjonal helse- og sykehusplan sterkere opp til tiltakene i Helsenæringsmeldingen og stortingsmeldingen om smartere innkjøp, mener Henriette Jovik Ellefsen i Melanor

Melanor etterlyser mer fokus på innkjøp av gode helseløsninger

- Regjeringen må koble Nasjonal helse- og sykehusplan sterkere opp til tiltakene i Helsenæringsmeldingen og stortingsmeldingen om smartere innkjøp. Samarbeid om innovasjon og innkjøp av næringslivets løsninger er viktig for utvikling av helsetjenesten og tilbudet til norske pasienter.