Melanor medlemsundersøkelse: Konsekvenser av korona

I uke 18 gjennomførte Melanor en medlemsundersøkelse for å kartlegge koronakrisens konsekvenser i medtek- og lab-bransjen. Resultatene fra undersøkelsen benyttes blant annet i kommunikasjon med myndigheter og helseforetak for å synliggjøre koronakrisens utfordringer, samt for å få aktualisert nødvendige tiltak.