Melanor mener det er på høy tid å avvikle ordninger med konsignasjonslager

Melanor kommer i nylig revidert standpunkt for bruk av konsignasjonslager, med et klart krav om å avvikle denne måte å håndtere medisinsk utstyr på.