Melanor og Sykehusbygg skal samarbeide om kompetanseløft