Melanor svært kritiske til samlokalisering av OneMed Services AS og OneMed AS

Melanor har i møte med Sykehuspartner og i skriftlig form gitt uttrykk for at vi mener Helse Sør-Øst forsyningssenter bidrar til å forsterke en uheldig utvikling ved å tillate samlokalisering av OneMed konsernets bedrifter i Norge.