Aktuelt

Melanors varsling vedrørende økonomiske konsekvenser av COVID-19 krisen

Melanor har kontaktet Helsedirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende de alvorlige økonomiske konsekvensene av COVID-19 krisen for helsetjenestens kontraktsfestede leverandører.