Næringsministeren ber offentlige oppdragsgivere ta mer av risikoen