nav.no

NAV med informasjon til sine avtaleleverandører på hjelpemiddelområdet

På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset har NAV sendt ut informasjon til sine avtaleleverandører.