Nye EU-veiledere: ommerking og ompakking av medisinsk utstyr

EU-veiledningen retter seg mot importører, distributører, meldt organ og helsetjenesten. Målet er å sørge for en enhetlig praksis blant aktørene og sikre at ommerket og ompakket utstyr skal være trygt for brukere og pasienter.