Patching av medisinsk utstyr - webinar 18. januar

Kan medisinsk utstyr patches? Svaret fra Normen er tja..