Karita Bekkemellem (til venstre), administrerende direktør i NHO Geneo, og Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Prisregulering av leveranser til helseforetakene: Ber om snarlig møte med helse- og omsorgsministeren

Når prisregulering ikke er beskrevet i gjeldende avtaler, eller praktiseres ved force majeure ved ekstraordinære hendelser (pandemi, krig), så eksponerer helsetjenesten seg for en vesentlig risiko for redusert forsyningssikkerhet. I verste fall vil helse- og omsorgstjenesten stå uten nødvendig medisinsk utstyr når det trengs som mest.