Atle Hunstad (til venstre) , administrerende direktør i Melanor, og Haakon Torgersen, administrerende direktør i BioNordika AS og styreleder i Melanor.
Atle Hunstad (til venstre) , administrerende direktør i Melanor, og Haakon Torgersen, administrerende direktør i BioNordika AS og styreleder i Melanor.

Samlet de nordiske bransjeorganisasjonene: - Vi har mye å lære av hverandre

For første gang siden korona-pandemiens utbrudd, ble de nordiske bransjeorganisasjonene for laboratoriebedrifter samlet i Norge for å utveksle erfaringer.