Nina Mevold, sykehusdirektør på Sørlandet Sykehus Foto: Eva Hille

Sykehus­direktør i Sør: Trenger krise­forståelse for å lykkes med pasientens helsetjeneste

–Flere oppgaver skal flyttes fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Men samarbeidskulturen mellom sykehusene og kommunene er ikke god nok.