Sykehusinnkjøp HF søker leverandører for åndedrettsvern

Nasjonale helsemyndigheter representert ved Sykehusinnkjøp HF søker leverandører for åndedrettsvern. Leverandører vil kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner enheter knyttet til pandemisituasjonen. Dette for å sikre større grad av selvforsyning og leveransesikkerhet.