Vellykket møte med Sykehusbygg

Før sommerferien ba Melanor om et møte med Sykehusbygg. Bakgrunnen var at medlemmer uttrykte bekymring for at kommunikasjonen i perioden før og under anbudskonkurransen for store offentlige laboratorieanskaffelser var blitt vanskelig og for regulert.